Sözleşme

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.hiranetwork.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


KULLANICI KAYITLARI:


 1. Hira Network’e kayıt olan bütün kullanıcıların şifreleri SHA256 özel şifreleme metoduyla şifrelenmektedir. 3. şahıslar tarafından bu şifrelere kimse erişemez.
 2. Kayıt olurken girdiğiniz e-posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım sağlayacaktır. Yanlış girilmesi, eksik girilmesi kullanıcının hatasıdır.
 3. Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini riske attığını kabul etmiş sayılır.
 4. Kullanıcı www.hiranetwork.com adresine kayıt olduğu şifresi ile başka bir sitede giriş yaptığı takdirde şifresinin riske atılıp, hesabının şifresinin çalınabileceğini peşinen kabul eder.
 5. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Hira Network sorumlu tutulamaz.
 6. Yaptığınız yetkili başvurularını sadece üst düzey yetkililer ve yöneticiler görebilmektedir. Verileriniz kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işlenmektedir.


SORUMLULUKLAR:


 1. Hira Network, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.
 2. Hira Network, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde gerekli cezai işlem yapılacağını bildiğini kabul eder.
 4. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 5. Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Hira Network’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.  
 6. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

 1. Hira Network sunucusunda yer alan bilgiler, eklentiler, haritalar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Hira Network'ün eklentilerinin, haritalarının, site dosyalarının kopyalanması söz konusu dahi edilemez.GİZLİLİK:

 1. Hira Network, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; e-posta adresi, şifre bilgisi, kredi yükleme işlemleri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


MÜCBİR SEBEPLER:

 1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

 1. Bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.  


SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

 1. Hira Network, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.KASITLI ZARAR VERME:

 1. Hira Network'e 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek yasaktır. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince yapan kişi/kişiler cezalandırılacaktır. (http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5192) 

Bahsi geçen kanun:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


DELİL SÖZLEŞMESİ:

9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


ÖZEL SEBEPLER

10.1 Kullanıcı sunucu içerisinde kullandığı 3. Parti programlar (Hile) ile sunucudan sınırsız uzaklaştırılabilir. 

10.2 Kullanıcı sunucu içerisinde yazdığı küfür, hakaret vb. gibi söylemlerden dolayı sınırsız uzaklaştırılabilir. 

10.3 Hira Network yetkilileri hesabınızı herhangi bir sebepten ötürü askıya alabilir, sınırsız uzaklaştırabilir ve/veya silebilir. Kullanıcı, Hira Network yetkilileri hesabınızı sildiği zaman itiraz etme hakkına sahip değildir.       

10.4 Hira Network yetkilileri gerekli durumlarda hesaplara istediği süre kadar el koyma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu duruma itiraz edemez.

10.5 Alınan VIP üyeliklerde oluşabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı Hira Network yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir!

10.6 Oyun içinde bulunan bütün eşyalar, satın alınan eşyalar, özellikler tamamen Hira Network malıdır. Kullanıcıların bunlarda her hangi bir hakkı yoktur, istenildiği zaman el koyulabilir.

10.7 HiraNetwork Yetkilileri Kanıt Sunmaksızın Yasaklama / Eşyaya El Koyma Yetkisine Sahiptir ve Hakları Saklıdır.

KREDİ YÜKLEME

11.1 Kullanıcı ürün satın aldığı zaman bu ürünün iadesi söz konusu değildir.

11.2 Kullanıcın hesabındaki kredilere gerektiği zaman yetkililer tarafından el koyulabilir.

11.3 Alınan ürünler anında etkinleştiği için yapılan ödemelerde geri iade yoktur. TERS İBRAZ uygulanırsa HiraStudios Technology Yasal haklarını kullanma hakkını saklı tutar.